Hlavička Dr. Miroslav Tedla
MUDr. Henrieta Hajdúová – portrét
  • denný doktorand LFUK v odbore otorinolaryngológia
  • rezident špecializačného štúdia v odbore otorinolaryngológia

Vzdelanie

  • Lekárska fakulta UK Bratislava

Pracovné pozície

  • denný doktorand LFUK v odbore otorinolaryngológia
  • rezident špecializačného štúdia v odbore otorinolaryngológia

Klinická práca

  • Dr Hajdúová sa vo svojej vedeckej práci venuje vplyvu chronického stresu na prognózu pacientov s rakovinou hlavy a krku.
  • V klinickej praxi sa okrem iného venuje estetickým výkonom s použitím botulotoxínu a výplňových materiálov.