Hlavička Dr. Miroslav Tedla
MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

MUDr. Miroslav Tedla, Ph.D., MPH

 • Absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave v roku 1999
 • Odborný asistent Kliniky Lekárskej Fakulty UK v Bratislave od roku 2004
 • Atestácie z otorinolarygológie získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite v rokoch 2002 (prvá atestácia z ORL) a v 2005 (špecializačná skúška z ORL)
 • Absolvoval dlhodobé študijné pobyty v Pittsburghu v USA (2002, 2005-2006)
 • V roku 2006 založil Ambulanciu pre poruchy prehĺtania pri 1. ORL klinike LFUK v Bratislave
 • V roku 2009 pracoval ako sekundárny ORL lekár v Kráľovskej Hallamshirskej nemocnici v Sheffielde a v Detskej nemocnici v Sheffielde, Veľká Británia 
 • Dizertačnú prácu na tému Diagnostika a liečba porúch prehĺtania obhájil na Lekárskej fakulte UK v roku 2010.
 • V roku 2010 absolvoval 12 mesačný Fellowship (klinický špecializačný pobyt) zameraný na onkologickú chrurgiu hlavy a krku, chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok v Univerzitnej nemocnici v Coventry a Heartlands Hospital v Birminghame,  Veľká Británia
 • V roku 2011 založil Ambulanciu endokrinologickej chirurgie pri 1. ORL klinike LFUK v Bratislave
 • V rokoch 2012 až 2015 pôsobil ako Consultant pre ORL, so zameraním sa na chirurgiu hlavy a krku a chirurgiu štítnej žľazy v Univerzitnej nemocnici v Coventry, Veľká Británia.
 • V roku 2013 v Univerzitnej nemocnici v Coventry založil Joint Thyroid Clinic, spoločnú ambulanciu ORL chirurga a endokrinológa, kde boli vyšetrovaní pacienti s ochorením štítnej žľazy a príštítnych teliesok vyžadujúci multidisciplinárnu konzultáciu pred alebo po chirurgickej liečbe.
 • Od novembra 2015 pôsobí na na Klinike ORL, chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v Bratislave
 • Na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave obhájil diplomovú prácu na tému Porovnanie manažmentu pacienta s rakovinou hlavy a krku v troch európskych zdravotných systémoch (máj 2017).
 • Venuje sa otorinolaryngológii v celej šírke odboru, špeciálne sa zameriava na chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok (priemerne 80 operácií ročne), chirurgiu slinných žliaz, onkologickú chirurgiu hlavy a krku, chirurgiu hrtana a hlasiviek, chirurgiu nosa a prinosových dutín a na poruchy prehĺtania.
 • Výskumne sa zameriava na funkčné následky po liečbe onkologického ochorenia na hlave a krku.
 • Prednáša na národných a medzinárodných kongresoch ako pozvaný prednášateľ (o.i. Európsky ORL kongres Barcelona 2011, Svetový ORL kongres, Soul 2013, Európsky expert na IFHNOS World Tour, Praha 2016, Winter Days of Laryngology, Crans Montana 2017, Svetový ORL kongres, Paríž 2017, Európsky ORL kongres- CEORL, Barcelona 2017, plánované: Winter Days of Laryngology, Crans Montana 2018, Európsky Laryngologický kongres Londýn, 2018).
 • Spolu predniesol viac ako 100 prednášok doma a v zahraničí.
 • Publikoval desiatky originálnych prác v našich a zahraničných časopisoch (11 publikácií v databáze PUBMED za ostatných 5 rokov).
 • Je hlavným autorom dvoch učebníc a autorom ďalších 5 kapitol v učebniciach.
 • Pôsobí ako recenzent v 10 odborných časopisoch a ako oponent záverečných atestačných a dizertačných prác.
 • Od roku 2016 pôsobí ako zástupca Slovenskej republiky pri UEMS sekcia ORL.
 • V 2017 bol zvolený valným zhromaždením CEORL (The Confederation of the European Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery), do jej Prezidentskej rady. CEORL je vrcholná organizácia európskej otorinolaryngológie, zastrešujúca asi 30 tisíc európskych ORL špecialistov.