Hlavička Dr. Miroslav Tedla
MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

Docent otorinolaryngológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava

Honorary Senior Research Fellow, University of Birmingham, Veľká Británia

Medicínsky námestník Univerzitnej nemocnice Bratislava

Vzdelanie

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo (MUDr.), 1999
 • Atestácie z otorinolarygológie:
  • Slovenská zdravotnícka univerzita, atestácia prvého stupňa z ORL, 2002
  • Slovenská zdravotnícka univerzita, špecializačná skúška z ORL, chirurgie hlavy a krku, 2005
 • Dlhodobé študijné pobyty UPMC Pittsburgh, Pensylvánia, USA, spolu v trvaní 9 mesiacov (Dr. Eugene Myers, Dr. Ricardo Carrau), 2002, 2005-2006
 • Doktorandské štúdium (PhD), dizertačná práca na tému Diagnostika a liečba porúch prehĺtania, Lekárska fakulta UK, 2010.
 • Head and Neck Surgical Oncology, Thyroid and Parathyroid Fellowship (klinický špecializačný pobyt) zameraný na onkologickú chirurgiu hlavy a krku, chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok v Univerzitnej nemocnici Coventry a Heartlands Hospital Birmingham (Prof. Hisham Mehanna), Veľká Británia, 2010- 2011
 • Magister verejného zdravotníctva (MPH), Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, diplomová práca na tému Porovnanie manažmentu pacienta s rakovinou hlavy a krku v troch európskych zdravotných systémoch,  2017
 • Habilitácia (docent), Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, habilitačná práca Funkčné dôsledky liečby tumorov hlavy a krku, školiteľ profesor Milan Profant, 2018
 • Absolvoval viacero kurzov a krátkodobých študijných pobytov:
  • Letná prázdninová prax IFMSA, Monterrey, Mexico, Pôrodnícka klinika, 3 týždne, 1998
  • Privatklinik Josefinum, Mníchov, Nemecko, 1 týždeň, 1999
  • Kurz: Bienále disekcia spánkovej kosti 2000- 2005 Bratislava
  • Chirurgia hlavy a krku, Guy’s Hospital, Mr. Ricard Simo, Londýn, Veľká Británia, 1 týždeň, 2008
  • Kurz: Nottingham- Copenhagen Head and Neck Dissection Course, Copenhagen, 2009
  • Diagnostika a liečba porúch hlasu, Mr. Mark Watson, Doncaster, Veľká Británia, 2009
  • Medializácia paretickej hlasivky, Queen Elisabeth II. Hospital, Mr Declan Costello, Birmingham, Veľká Británia
  • Endoskopická chirurgia hrtana, Charing Cross Hospital, Mr. Guri Sandhu, Londýn, Veľká Británia, 2 dni, 2015
  • Chirurgia kostry hrtana, Mount Godine Hospital, Prof. Marc Remacle, Namur, Belgicko, 2 dni 2015
  • Kurz: TOETVA (transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach), Izmir 2019
  • Kurz: TOETVA (transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach), Verona 2019

Pracovné pozície

 • Od 1999 doteraz (s prerušením v rokoch 2013- 2015) pracuje na Klinike ORL LFUK a UNB
 • Od 2004 Asistent Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty UK v Bratislave
 • Nemocnica Malacky, ORL lekár (čiastočný úväzok), 2006- 2008
 • Sekundárny ORL lekár v Kráľovskej Hallamshirskej nemocnici v Sheffielde a v Detskej nemocnici v Sheffielde, Veľká Británia, 2009
 • Head and Neck Cancer Fellow, UHCW Coventry, Veľká Británia, 2010-2011
 • Consultant pre ORL, so zameraním sa na chirurgiu hlavy a krku a chirurgiu štítnej žľazy v Univerzitnej nemocnici v Coventry, Veľká Británia, 2012- 2015
 • Od 2013 doteraz zastáva nehonorovanú pozíciu Honorary Senior Research Fellow (výskumný pracovník) na Institute of Cancer and Genomic Sciences, University of Birmingham, Veľká Británia
 • Odborný asistent, Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v Bratislave 2015- 2018
 • Docent otorinolaryngológie, Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v Bratislave, od 2018 doteraz
 • Od júla 2022 pôsobí na čiastočný úväzok ako medicínsky námestník Univerzitnej nemocnice Bratislava

Klinická práca

 • Venuje sa otorinolaryngológii v celej šírke odboru, bližšie sa zameriava na chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok (priemerne cca100 operácií ročne), chirurgiu slinných žliaz, onkologickú chirurgiu hlavy a krku, chirurgiu hrtana a hlasiviek, chirurgiu nosa a prinosových dutín a na poruchy prehĺtania.
 • V roku 2006 založil Ambulanciu pre poruchy prehĺtania pri ORL klinike LFUK a UNB v Bratislave.
 • V roku 2011 založil Ambulanciu endokrinologickej chirurgie pri ORL klinike LFUK a UNB v Bratislave.
 • V roku 2013 v Univerzitnej nemocnici v Coventry založil Joint Thyroid Clinic, spoločnú ambulanciu ORL chirurga a endokrinológa, slúžiacu na multidisciplinárnu konzultáciu pred alebo po chirurgickej liečbe pacientov s ochorením štítnej žľazy a prištítnych teliesok
 • V roku 2021 zaviedol pravidelné stretnutia multidisciplinárneho tímu (MDT) diskutujúce pacientov s malignitou hlavy a krku (ORL pracoviská UNB a onkologické pracoviská OÚsA).

Veda, výskum, vzdelávanie

 • Výskumne sa okrem iného zameriava na poruchy prehĺtania, extraezofeageálny reflux a funkčné následky po liečbe onkologického ochorenia na hlave a krku.
 • Publikoval viac ako 130 originálnych prác v našich a zahraničných časopisoch.
 • Je hlavným autorom troch učebníc a autorom ďalších 12 kapitol v učebniciach.
 • V spolupráci so svojim otcom, taktiež ORL lekárom, publikoval knihu o histórii zdravotníctva v meste Malacky.
 • Získané granty:
  • 2x VEGA Grant
  • 1x Research for Patient Benefit- National Institute of Health Research Veľká Británia
  • 2x Ruth Crafword Mitchell Grant, University of Pittsburgh, USA
  • 2x vnútrofakultný projekt Lekárskej fakulty UK, Bratislava
 • Spolu predniesol viac ako 150 prednášok doma a v zahraničí.
 • Prednáša na národných a medzinárodných kongresoch-prehľad vybraných účastí ako pozvaný prednášateľ:
  • Európsky ORL kongres (CEORL- HNS), Barcelona, 2011
  • Svetový ORL kongres (IFOS), Soul, 2013
  • Európsky ORL kongres (CEORL- HNS), Praha, 2015
  • Európsky expert na IFHNOS World Tour, Praha, 2016
  • Winter Days of Laryngology, Crans Montana, 2017
  • Svetový ORL kongres (IFOS), Paríž, 2017
  • Európsky ORL kongres (CEORL- HNS), Barcelona, 2017
  • Winter Days of Laryngology, Crans Montana, 2018
  • Európsky laryngologický kongres (ELS), Londýn, 2018
  • Dunajské sympózium, Krems, 2018
  • Kurz chirurgie hrtana, Novi Sad, 2019
  • Európsky ORL kongres (CEORL- HNS) Brusel, 2019 (3 prednášky)
  • Turecký národný kongres Antalya 2019, (3 prednášky)
  • Virtuálny kongres Európskej spoločnosti pre poruchy prehĺtania (ESSD) 2020 (online)
  • Americký národný kongres (AAO- HNS)  Los Angeles 2021 (online)
  • Česko- Slovenský reumatologický kongres, Olomouc, 2021
  • Bulharský národný kongres Sofia 2021 (online)
  • Česko- Slovenský ORL kongres Brno 2022
  • Americký národný kongres (AAO- HNS), Philadelphia, 2022
  • Európsky ORL kongres (CEORL- HNS) Brusel 2019 (5 prednášok)
  • Turecký národný kongres Antalya 2022
  • Winter Days of Laryngology Crans Montana 2023 (2 prednášky)
  • Svetový ORL kongres (IFOS), Dubaj, 2023
  • Európsky foniatrický kongres (UEP), Miláno, 2023
  • Európsky laryngologický kongres (ELS), Miláno, 2023
  • Európsky rinologický kongres (ERS), Sofia, 2023
 • Organizoval sériu monotematických multidisciplinárnych kongresov Piešťany (2017 Poruchy prehĺtania, 2018 Laryngológia, 2019 Dvanásť hlavových nervov)
 • Organizuje pravidelné kurzy s tématikou diagnostiky a terapie dysfágie.
 • Pôsobí ako recenzent v 10 odborných časopisoch a ako oponent záverečných atestačných, dizertačných a habilitačných prác.
 • Je členom skúšobných komisií pre špecializačné skúšky v ORL, foniatrii, členom komisií pre dizertačné skúšky a habilitačné konania
 • Školí šiestich doktorandov v odbore otorinolaryngológia na LFUK Bratislava

Odborné spoločnosti

 • Confederation of the European Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery (CEORL- HNS)
  • CEORL je vrcholná organizácia európskej otorinolaryngológie, zastrešujúca asi 30 tisíc európskych ORL špecialistov
  • od 2017 je členom prezidentskej rady CEORL, od 2019 členom trojčlenného úzkeho vedenia spoločnosti v pozícii Treasurer, od 2025 bude členom trojčlenného vedenia spoločnosti ako jej Secretary General
 • Union Européenne des Médecins Spécialistes, UEMS
  • od 2016 pôsobí ako zástupca Slovenskej republiky pri ORL sekcii UEMS
 • Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu, chirurgiu hlavy a krku Slovenskej lekárskej spoločnosti
  • člen výboru pre obdobie 2019-2024
 • Slovenská spoločnosť pre chirurgiu štítnej a prištítnej žľazy Slovenskej lekárskej spoločnosti
  • zakladajúci člen 2022
 • Radový člen spoločností:
  • Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum, CORLAS
  • British Laryngological Association, BLA
  • Union of European Phoniatricians, UEP
  • Europeal Laryngological Society, ELS
  • British Association of Endocrine and Thyroid Surgeons, BAETS