Hlavička Dr. Miroslav Tedla

Cenník služieb

Konzultácia a kompletné ORL vyšetrenie 30 €
Kontrolné ORL vyšetrenie 20 €
Prvá pooperačná kontrola 0 €
Konzultácia a ORL onkologická prehliadka a poradenstvo o prevencii zhubných nádorov v ORL oblasti 60 €
Konzultácia a špecializované vyšetrenie prehĺtania 60 €
Malý chirurgický výkon (prepichnutie blanky bubienka, piercing, prerušenie jazykovej uzdičky, odstránenie malého kožného tumoru, repozícia nosových kostí, zastavenie krvácania z nosa a iné) 10 – 200 € podľa typu výkonu

 

Výkony účtované nad rámec konzultácie

Fibroskopické vyšetrenie ORL orgánov 10 €
Tympanometria 10 €
Operačný výkon lôžkovom zdravotníckom zariadení. Cena operačného výkonu sa stanovuje dohodou s klientom podľa zariadenia, v ktorom sa výkon realizuje, podľa urgencie výkonu a podľa typu anestézie.

Ambulancia nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami. Platbu je možné realizovať v hotovosti. Cena konzultácie/výkonu môže byť navýšená pri zvýšenej náročnosti, výraznom predĺžení výkonu, vyšetrení mimo ordinačných hodín, resp. potrebe vyšetrenia mimo ambulanciu až o 100 %. Cena konzultácie môže byť v zreteľa hodných prípadoch znížená až o 100 %.