Hlavička Dr. Miroslav Tedla

Cenník služieb

Konzultácia a kompletné ORL vyšetrenie 50 €
Onkologická ORL prehliadka a poradenstvo 80 €
Špecializované vyšetrenie prehĺtania s realizáciou FEES 80 €
Malý chirurgický výkon (prepichnutie blanky bubienka, piercing, prerušenie jazykovej uzdičky, odstránenie malého kožného alebo slizničného tumoru, tumoru, repozícia nosových kostí, zastavenie krvácania z nosa, časovo komplikované odstránenie zatvrdnutého ušného mazu a iné) 10 – 200 € podľa typu výkonu
Prvá pooperačná kontrola 0 €
Rozšírená perioperačná starostlivosť Podľa dohody

 

Výkony účtované nad rámec konzultácie

Endoskopické vyšetrenie ORL orgánov (fibroskopia, flexibilná videoendoskopia so záznamom, rigídna endoskopia) 10 €
Tympanometria 10 €
Operačný výkon lôžkovom zdravotníckom zariadení. Cena operačného výkonu sa stanovuje dohodou s klientom podľa zariadenia, v ktorom sa výkon realizuje, podľa urgencie výkonu a podľa typu anestézie.

Ambulancia nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami. Platbu je možné realizovať v hotovosti. Cena konzultácie/výkonu môže byť navýšená pri zvýšenej náročnosti, výraznom predĺžení výkonu, vyšetrení mimo ordinačných hodín, resp. potrebe vyšetrenia mimo ambulanciu až o 100 %. Cena konzultácie môže byť v zreteľa hodných prípadoch znížená až o 100 %.

Cenník služieb bol schválený Oddelením zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 7.7. 2022.