Hlavička Dr. Miroslav Tedla

Každý z nás denne prehltne stovky krát bez toho, aby si to uvedomil. Rôzne choroby – neurologické, zápalové, nádorové a iné – môžu viesť k poruche prehĺtania rôzneho charakteru. Porucha sa môže prejavovať predĺženým časom jedla, kašľom spojeným s jedlom, opakovanými zápalmi pľúc, prípadne stratou hmotnosti.

Doc. Tedla venoval veľkú časť svojho profesionálneho života klinickej a vedeckej práci s pacientami s poruchami prehĺtania a je v tejto oblasti uznávanou medzinárodnou autoritou.

Ako prvý na Slovensku a v Českej republike začal v roku 2005 vykonávať špecializované vyšetrenie prehĺtania pomocou flexibilného endoskopu – FEES. Ide o posúdenie hltacieho aktu pri prehĺtaní rôznych konzistencií potravy za súčasného monitorovania hltacieho aktu tenkým flexibilným endoskopom.

Vyšetrenie je zamerané na posúdenie hltacieho aktu spolu súčasne s návrhom opatrení, ktoré majú za cieľ stanoviť spôsob bezpečného a efektívneho prehĺtania tekutín, potravy či liekov.

Pri objednávaní tohto vyšetrenia prosím uveďte, že máte záujem o túto službu.