Hlavička Dr. Miroslav Tedla

Ušný maz má vo vonkajšom zvukovode svoju fyziologickú úlohu – premasťuje kožu a tým ju chráni pred vysušením a infekciou. Konzistencia mazu môže byť rôzna – suchšia drobivá, tuhá, alebo takmer tekutá.

Často dostávame otázky, ako si správne uši čistiť. Zvukovod má samočistiacu schopnosť, maz z neho vyjde sám a dá sa z vchodu do zvukovodu odstrániť malíčkom alebo rožtekom uteráka. Vo veľkej väčšine prípadov je prítomnosť mazu normálny stav, veľká väčšina ľudí nemá s mazom počas života žiaden problém.

Keďže má maz ochrannú funkciu, v žiadnom prípade neodporúčame čistenie zvukovodov paličkami. Môže dôjsť v tvorbe trhliniek kože zvukovodu s následnou infekciou a zápalom ucha. Môže taktiež dôjsť k zatlačeniu mazu hlbšie do zvukovodu a vzniku poruchy sluchu. V neposlednom rade sa môže paličkou poškodiť blanka bubienka s následnou poruchou sluchu, zápalom stredného ucha a v niektorých prípadoch potrebou operačného riešenia roztrhnutej blanky bubienka.

V našej ambulancii maz odstraňujeme pomocou mikroodsávača a inštrumentálne, výnimočne používame výplach zvukovodu. Máme viacero pacientov, ktorí majú s tvorbou ušného mazu problémy, čistíme im ušný maz v pravidelných intervaloch (každé 3, 6, 12 mesiacov, každý pacient vyžaduje iný interval čistenia). Ak máte podobné problémy, je možné odsledovať, aký interval čistenia zvukovodov by bol pre vás vhodný.

Ak máte problém so zvýšenou tvorbou ušného mazu, po objednaní si termínu v ambulancii si prosím do uší kvapkajte olivový olej (z lekárne alebo olej používaný v kuchyni) 3 × denne 2 až 3 kvapky po dobu 3 až 4 dní pred naším ošetrením. Týmto dôjde k zmäknutiu tvrdého mazu a čistenie zvukovodov bude bezproblémové a rýchle.