Hlavička Dr. Miroslav Tedla

Nos a prínosové dutiny môžu byť postihnuté množstvom patologických stavov, ako je napríklad porucha dýchania nosom, alergická nádcha, zatekanie hlienov do hrdla, nosové polypy či poruchy čuchu.

Dokážeme diagnostikovať a liečiť veľkú väčšinu týchto stavov či už zmenou životosprávy, aplikovaním fyzikálnych procedúr (napr. výplachy nosovej dutiny), lokálnymi alebo celkovo pôsobiacimi liekmi, prípadne chirurgickým výkonom.

Najčastejšie indikované chirurgické výkony v oblasti nosa a prínosových dutín sú plastika nosovej priehradky, redukcia objemu nosových mušlí (turbinoplastika) či endoskopická chirurgia prínosových dutín. Ide spravidla o výkony jednodňovej chirurgie.