Hlavička Dr. Miroslav Tedla

Chrápanie a syndróm spánkového apnoe môžu byť čiastočne zapríčinené anatomickými deformitami v oblasti nosovej dutiny alebo hrdla. Chrápanie je často problémom, ktorý neohrozuje zdravie, je skôr problémom pre partnera. Na druhej strane dlhodobo neliečený syndróm spánkového apnoe môže viesť k vážnym zdravotným ťažkostiam.

Spolu s vyšetrením v spánkovom laboratóriu vieme odporučiť vhodnú nechirurgickú liečbu alebo indikovať a realizovať operačný výkon.