Hlavička Dr. Miroslav Tedla

Chrápanie a syndróm spánkového apnoe môžu byť čiastočne zapríčinené anatomickými deformitami v oblasti nosovej dutiny alebo hrdla.

Spolu s vyšetrením v spánkovom laboratóriu vieme odporučiť vhodnú nechirurgickú liečbu alebo indikovať a realizovať operačný výkon.