Hlavička Dr. Miroslav Tedla

Choroby štítnej žľazy sa okrem iného môžu týkať poruchy sekrécie hormónov štítnej žľazy alebo rastu uzlov v tkanive žľazy, ktoré môžu byť v určitom percente tvorené zhubným nádorom žľazy.

Váš endokrinológ môže po zhodnotení vyšetrení (laboratórne vyšetrenia, ultrazvuk, biopsia štítnej žľazy a ďalšie) a odporučiť, že najvhodnejším liečebným postupom pre Vás je odstránenie časti, alebo celej štítnej žľazy.

Máme skúsenosti so stovkami pacientov operovaných na štítnu žľazu, naše výsledky sú precízne prospektívne  monitorované a percento našich komplikácií po operácii štítnej žľazy je nižšie ako sú udávané hodnoty vo svetovej literatúre.